HDL har over 30 års erfaring med leveranser av automasjonsanlegg til alle typer næringsbygg. Uansett størrelse og om det er en skole, et hotell eller et forretningsbygg, vil bygget dra nytte av fordelene man oppnår ved å installere en HDL overordnet styringsløsning.


Vi kjenner markedet og vet hvor viktig det er å levere fleksible og praktiske løsninger som tilfredsstiller alle krav som stilles av arkitekter, entreprenører, rådgivende ingeniører, energikonsulenter og elektroinstallatører.

Vår stab bestående av erfarne ingeniører gjør oss til en dyktig medspiller både i planleggingsfasen, gjennom implementeringsperioden i tillegg til at vi kan ta ansvaret for å programmere hele anlegget.

Vi sørger for å levere kostnadseffektive og robuste løsninger som er med på å redusere energiforbruket. Samtidig overvåker og styrer HDL-anlegget alle funksjoner i bygget som er en del av løsningen. Alle driftsprosesser kan utføres automatisk.

I et gjennomsnittsbygg står HVAC (varme, ventilasjon og AC) for ca. 70% av det totale energiforbruket. Ved å styre dette intelligent og automatisk med HDL, kan det oppnås reduksjon på mer enn 30%. Dette gir ikke bare betydelig lavere energi-kostnader, men er med på å redusere det miljømessige fotavtrykket.

De største besparelsene oppnås gjennom en gjennomtenkt styring av lys, HVAC og solskjerming, eksempelvis:

  • Lys og HVAC slår seg av automatisk av eller reduseres i de deler av bygget som står tomme. På dagtid settes lysstyrken seg automatisk i forhold til lyset ute, dvs. svakere når solen skinner og kraftigere etter hvert som det blir mørkere.
  • HVAC slår seg automatisk på og solpersienner åpnes hvis innetemperaturen i bygget reduseres til et minimums nivå.

Når bygget er automatisert blir det effektivt drevet med resultat at kostnadene reduseres. Anlegget detekterer også om noe ikke skulle fungere som normalt, og vil straks informere driftsavdeling om dette via SMS på mobiltelefon eller pr. email.

Smarte Bygg

 

Kultursentra

Kultursentra

Et stort antall kultursentra rundt i verden styres av HDL. En viktig faktor for deres valg er at HDL håndterer standarder som DMX for spesialstyring av farget Led-belysning. Dette benyttes ofte i denne type bygg. I tillegg sørger HDL for å redusere energiforbruket. I utstillingslokaler kan HDL typisk benyttes til å lage interaktive scener basert på bevegelsesfølere for styring av lysshow og lyd.

Showrom

Showrom

I showrom for bl.a. biler er det viktig å utnytte spenningen en dynamisk lyssetting skaper for å gi best mulig presentasjon av bilene.

HDL er ofte det naturlige valget på grunn av vår lange erfaring med scenebelysning. For eksempel styrer HDL i BMW sitt showrom i München (se bildet) mer enn 800 lyssoner for å skape optimalt spennende lyssetting i dette fantastiske bygget.

Flyplasser

Flyplasser

På flyplasser er det viktig med robuste og tilpasningsdyktige automasjonsløsninger både på grunn av størrelse og kompleksitet i oppgaver som skal løses.

HDL leverte i 2015 en komplett løsning for Terminal D på Boryspil International Airport i Ukraina for totalstyring av lys, HVAC og sol-skjerming.

Utdanningsinstitusjoner

Utdanningsinstitusjoner

HDL har levert hundrevis av styringsløsninger til skoler, høyskoler og universiteter både i offentlig og private regi.

Vårt siste prosjekt er høyskolen Colegio Nos Nogales i Columbia. Her styrer vi HVAC, lys, solskjerming og sikkerhet. Et spesielt ønske fra skolen var at lærerne skulle kunne styre hele løsningen på App fra sine iOS eller Android telefoner og at våre DLP-paneler skulle være vandalsikret.

Religiøse bygg

Religiøse bygg

Religiøse møtesteder er hellige for brukerne. Når HDL planlegger installasjoner i denne type bygg, vil vi alltid ta hensyn til de gjeldende tradisjonene

Moderne teknologi er med på å øke atmosfæren i bygget gjennom styring av f.eks. farget lys som LED-striper eller LED-paneler i RGBW, ved å passe på at varme og ventilasjon er avpasset etter forholdene og at styringen av AV-systemer er automatisert. Styringspanelene plasseres diskrét for å beholde estetikken i bygget.

Kontorer

Kontorer

Vi mennesker bruker mye tid på arbeidsplassen, og så lenge lyssetting og ventilasjon fungerer optimalt er dette med på å øke trivselen for oss alle.

Med et HDL-anlegg installert vil lys, varme, ventilasjon, solskjerming, bakgrunnsmusikk og sikkerhetsystemer kunne styres intelligent både fra brytere, App og automatisert gjennom bruk av sensorer. Med aktiv planlegging kan det spares inntil 40% i reduserte energikostnader. Her hjelper vi gjerne til.

Du finner flere av våre case studies her og klikk her for kontaktinformasjon til våre kontorer. Hvis du vil se våre produkter kan du gå til nettbutikken her.

Kontor- og næringsbygg