<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1126411190838871&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Smarte bygg med teknologi fra HDL

Kontor- og næringsbygg

HDL har installert en rekke løsninger i næringsbygg internasjonalt. Verd å nevne er Great Hall of the People i Beijing der vi styrer 26.000 lyskilder, 2010 World Expo Centre i Shanghai, prestisjebygget til BMW World i München og det nye NATO-bygget i Brüssel.

HDL ble grunnlagt i 1985og spesialiserte seg de første 15 årene på å bygge lysstyringssystemer for belysning av teaterscener, saler og konserthaller. Fra år 2000 har vi i tillegg produsert styringsløsninger for bolig og næringsbygg, der vi i dag er en ledende leverandør.

I dag er vi alene om å kunne levere både trådløse og kablete løsninger som både kan benyttes hver for seg eller slås sammen i samme anlegg. Resultatet av dette er at vi kan montere våre løsninger i eksisterende så vel som i nye bygg og kan løse alle utfordringer som trygghet og fleksibilitet i forhold til funksjonalitet og sikkerhet.

La våre ingeniører se på ditt prosjekt. Vi har de produktene som skal til for å styre de fleste bygg på en strukturert og oversiktlig måte, både sentralisert og desentralisert, enten ved å benytte HDL BUS Pro eller med vår serie av KNX komponenter.

Ta kontakt med oss både for en gjennomgang av ditt prosjekt og for pristilbud hvis det gjelder anbudskonkurranser. Du vil raskt se at vi er meget konkurransedyktige.

LES MER…

Hotell, alders- og sykehjem

HDL Buspro serien av hotellprodukter er designet for bruk i mindre og medium store hotell. Serien består av elegante bryterpaneler, dørskilt med beskjedsenter, magnetkortleser med chipleser, sensorer og driftskomponenter. Hotellrommene kan styres både lokalt og sentralt.

Samme type løsninger kan med nødvendige modifikasjoner og med aktiv bruk av sensorer benyttes i alders- og sykehjem. Det gjør det enklere for beboere og pleietrengende å påkalle hjelp, styre lys, varme og evt. andre installasjoner. Løsningene gjør det mulig på en lett forståelig måte å sende tjenestebaserte meldinger til riktig instanser eller til en sentral. Det kan tilknyttes forskjellig funksjonalitet i forhold til behov.

Dette kan dreie seg om komplekse løsninger som det er viktig å få godt belyst for å få laget en best mulig tilpasset løsning.

Kontakt oss for å avtale et innledende arbeidsmøte for å se på mulighetene.

LES MER…