<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=1126411190838871&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

 Kategorier: Tips og råd

I et tradisjonelt nettverk er det som oftest en ruter som sørger for at du får dekning i boligen, men jo lenger vekk fra ruteren du er jo dårligere blir dekningen. 

I et Mesh nettverk "snakker" alle enhetene med hverandre og sørger for å sende signaler videre. Dermed skapes et trådløst hjemmenettverk som oppleves like stabilt uansett hvor i boligen du befinner deg.

Hva er et mash nettverk

 

Mesh-nettverk er nytt i private hjem, men har lenge blitt brukt på offentlige steder som flyplasser, sykehus og andre store bygg og steder der det har vært behov for raske og veldig stabile nettverk. 

Alle HDL Buspro trådløse enheter har Mesh teknologi,  slik at de hver for seg fungerer som en liten "ruter" og sikrer kommunikasjonen i nettverket.

wireless_products640.jpg


En stor fordel er at hvis det er mange enheter i et anlegg, bidrar dette bare til bedre kommunikasjon (singnalene får flere veier den kan gå) og det går ikke utover stabiliteten som det ville gjort i et tradisjonelt anlegg.

Fjernes en enhet vil ikke Mesh nettverket påvirkes, ettersom kommunikasjonen da bare finner en annen vei fram, og kommer det en hindring i veien vil den selv finne den beste veien for signalene. 

Vil du vite mer om Mesh teknologi eller våre trådløse enheter, bare ta kontakt.

For full oversikt for HDL Buspro trådløse komponenter og priser

 

Annet relatert: 

> HDL Smarthus for alle
> HDL Smarthus muligheter

 

New Call-to-action
last ned gratis ebok

Abonner på vår blogg